การช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์

การช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมผ่อนคลายความทุกข์ยากเมื่อมีภัยพิบัติ หรือในกรณีอื่นที่เห็นได้ชัดเจน ด้วยการบริจาคทั้งโดยตรงและผ่านหน่วยงานบรรเทาทุกข์ต่างๆ

การช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ 2