โปรดสังเกต

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ได้ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับผลการเรียนของผู้สมัครรับทุนประเภทต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอให้ผู้สมัครสังเกตสนใจเป็นพิเศษ

  • ทุนการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สำหรับปีการศึกษา 2564 หมดเขตรับสมัครแล้ว
  • ทุนการศึกษาระดับ อุดมศึกษา จะหมดเขตวันที่ 15 มีนาคม 2564

ผู้บริหารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล พบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ในโอกาสปีใหม่ และเพื่อแจ้งถึงความคืบหน้าของโครงการและงานของโรงพยาบาล

ผลงานปี 2563 ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ได้รับการสรุป และขึ้นหน้าใหม่แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
มูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติ เปลี่ยนหมายเลขติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2819 3130
โทรสาร 0 2819 3137

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS