ผู้บริหารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล พบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ในโอกาสปีใหม่ และเพื่อแจ้งถึงความคืบหน้าของโครงการและงานของโรงพยาบาล

ผลงานปี 2563 ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ได้รับการสรุป และขึ้นหน้าใหม่แล้ว

Pages

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS