แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ นายแพทย์ระดับ 7 ฝ่ายอายุรศาสตร์ ผู้จะเดินทางไปรับการอบรมหลักสูตร Translational research in urologic oncology ณ สถาบัน Samuel Oschin Comprehensive Cancer Center Institute, Cedars-Sinai Medical Center นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 1 ปี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 ด้วยทุนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 200,000 บาท