มูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติร่วมสู้ภัยโควิด-19

ในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 เกิดการระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานแพทย์พยาบาลซึ่งต่อสู้กับโรคระบาดนี้ มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติได้บริจาคเงินแก่

  • กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 500,000 บาท
  • โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ) จำนวน 500,000 บาท
  • โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 500,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

บริจาคกับรพ.ศิริราช บริจาคกับรพ.จุฬา สภากาชาดไทย บริจาคกับรพ.รามาธิบดี