ผู้บริหารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล พบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ในโอกาสปีใหม่ และเพื่อแจ้งถึงความคืบหน้าของโครงการและงานของโรงพยาบาล