ผลงานปี 2563 ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ได้รับการสรุป และขึ้นหน้าใหม่แล้ว