กิจกรรมปี 2555

ด้านการศึกษา

สรุปการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2555
ทุนการศึกษาระดับพื้นฐาน
ทุนการศึกษาระดับมัธยม
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
ทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
112
49
8
4
22
8
1
7
1
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
โครงการ
รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2555 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555) จำนวนเงิน 1,570,905.00 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

  • บริจาคสภากาชาดไทย 1,000,000 บาท จัดตั้งกองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ช่วยผู้ป่วยยากไร้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำหรับค่าใช้จ่ายนอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
  • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 309,000 บาท ให้แก่ พ.ญ. นภา ปริญญานิติกุล เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านม ที่มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บริจาคช่วยเหลือโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน 699,000 บาท ให้แก่ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทำการผ่าตัดในต่างจังหวัด ฯลฯ
  • บริจาคศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยอนาถา เนื่องในวัน “มหิดล” 200,000 บาท
  • บริจาคโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบสร้างห้องชีวนิรภัยระดับ 3 สำหรับทำการทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรคในแถบเขตร้อน
  • บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 2553 โรงพยาบาลศิริราช 400,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
  • บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิถันยรักษ์ฯ 140,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
  • บริจาคให้ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามความเหมาะสมสำหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายใน ward QCU (Quality of Life Care Unit)

รวมมูลค่าบริจาคด้านรักษาพยาบาลในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 3,848,000.00 บาท