กิจกรรมปี 2555

ด้านการศึกษา

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับพื้นฐาน
112 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
49 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
8 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
4 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
22 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
8 ทุน
 • ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
7 ทุน
 • ทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 โครงการ

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,570,905 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • บริจาคให้สภากาชาดไทย เพื่อจัดตั้งกองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ช่วยผู้ป่วยยากไร้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำหรับค่าใช้จ่ายนอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศแก่ พ.ญ. นภา ปริญญานิติกุล เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านม ที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
 • บริจาคช่วยเหลือโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน ให้แก่สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทำการผ่าตัดในต่างจังหวัด ฯลฯ
 • บริจาคให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยอนาถา เนื่องในวัน “มหิดล”
 • บริจาคให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสมทบสร้างห้องชีวนิรภัยระดับ 3 สำหรับทำการทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรคในแถบเขตร้อน
 • บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 2553 โรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคให้ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เพื่อใช้จ่ายตามความเหมาะสมสำหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายใน ward QCU (Quality of Life Care Unit)

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2555 เป็นจำนวนเงิน 3,848,000 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2555 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 5,418,905 บาท