ประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ และกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 44 ของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ซึ่งมูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวน 5 ทุน