มอบทุนสนับสนุนการศึกษาส่วนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัยแก่ อาจารย์นายแพทย์ ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาส่วนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัยแก่อาจารย์นายแพทย์ ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ อาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ด้านโรคตับและการเปลี่ยนตับ ณ University College London (UCL) เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ