บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ให้กับ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) รุ่น Versana Active จาก IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd. ราคาเครื่องละ 500,000.00 บาท จำนวน 4 เครื่อง เพื่อมอบให้ใช้สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบโดย มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นำโดย ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ณ ห้อง 18HA4 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 18 โซน A โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์