มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าพบเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567