มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเข้าพบเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567

คณะมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นำโดยรศ.นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดี/ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567