ทุนการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
ปีการศึกษา 2567

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566