มูลนิธิกาญจนบารมีรับบริจาค 4 แสนบาท

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนจากมูลนิธิกาญจนบารมี นำโดยดร.นพ.ย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมููลนิธิกาญจนบารมี เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ และรับบริจาคเงินจำนวน 4 แสนบาทจากนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ