ประธานมูลนิธิกาญจนบารมีเข้าพบ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 น.พ. สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อขออนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส