พญ. ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม รับทุนการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 แพทย์หญิงปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม อาจารย์ประจำหน่วยอายุรศาสตร์ทั่วไป และอาจารย์พิเศษประจำหน่วยทางเดินอาหาร ตำแหน่ง นายแพทย์ 6 ฝ่ายอายุรศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ และรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ เพื่อไปศึกษาต่อทางด้านความผิดปกติของระบบประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารที่มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา