เวชศาสตร์เขตร้อนสวัสดีปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ นำโดย รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานมูลนิธิฯ ได้เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เนื่องในโอกาสปีใหม่