คณะอาจารย์จาก ม.หัวเฉียว เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอาจารย์จาก ม.หัวเฉียว นำโดย อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา นำคณะอาจารย์เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เนื่องในโอกาสปีใหม่