นางสาวณัฐกานต์ ยะลา ม.หัวเฉียว รับทุนการศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อรับมอบทุนการศึกษาที่มูลนิธิฯ มอบให้แก่ นางสาวณัฐกานต์ ยะลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาได้มอบบัตรอวยพรและของขวัญปีใหม่ให้แก่มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติด้วย

นายแพทย์ชินดนัย หงสประภาส รับทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 อาจารย์นายแพทย์ชินดนัย หงสประภาส อาจารย์หน่วยเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมบริการชั้นสูงทางอายุรศาสตร์ สาขาวิชามะเร็งวิทยะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าพบนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาที่ Royal Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust ณ เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 1 ปี ก่อนไปศึกษาเพิ่มเติมที่ MD Anderson Cancer Center ที่รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเข้าเยี่ยมนายมนัส พร้าโมต

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ได้เข้าเยี่ยม นายมนัส พร้าโมต อายุ 81 ปี ผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร ที่บ้านพัก โดยมูลนิธิฯ ได้รับทราบเรื่องของนายมนัส จากนางรัชนี กลั่นภูมิศรี อดีตผู้ร่วมงานและยังคอยดูแลความเป็นอยู่ให้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแจ้งขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิฯ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

ในการเยี่ยมครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติได้มอบทุนช่วยเหลือแก่นายมนัสจำนวน 20,000 บาท และขอให้นางรัชนีแจ้งความคืบหน้าของการบำบัดให้มูลนิธิฯ ทราบด้วย

มูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 จากเจตนารมณ์ของนายจรูญ เอื้อชูเกียรติที่ว่า “เมื่อได้รับโอกาส ก็อยากแบ่งปันโอกาสนั้นกลับสู่สังคม” นับจากนั้นเป็นต้นมา มูลนิธิฯ ก็ได้บำเพ็ญสาธารณกุศล “เพื่อการศึกษา เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสังคมที่ดีขึ้น” อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด

เรียนรู้ความเป็นมาของมูลนิธิฯ แนวทางการช่วยเหลือสังคม และทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

นายจรูญ เอื้อชูเกียรติ

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS