คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.หัวเฉียว เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.หัวเฉียว นำโดย อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา นำคณะอาจารย์และนักศึกษา นางสาวปภาวี สุวรรณวิจิตร นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน (ปีที่ 6) ผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ ซึ่งเลื่อนมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19